restaurant
จองโต๊ะงานเลี้ยงบัณฑิต

บัณฑิตปีการศึกษา 2563-2564 ที่แจ้งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถจองโต๊ะงานเลี้ยงได้ที่นี่ โดยรวมที่นั่งให้ได้ 8 ที่นั่งก่อนจองโต๊ะ

จองโต๊ะ
add_photo_alternate
จองภาพถ่ายหมู่บัณฑิต

ผู้ที่ประสงค์จองภาพถ่ายหมู่บัณฑิตเพิ่มเติม สามารถติดต่อจองได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 และ ขอเชิญบัณฑิตทุกคนร่วมถ่ายภาพหมู่ ณ โรงยิมเปิดวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ตารางถ่ายภาพหมู่

เพจ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เพจ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ และ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้บัณฑิตกดติดตาม และ อ่านรายละเอียดใน Page facebook

Let's start

รายชื่อบัณฑิต

รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

สำหรับบัณฑิตที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถเข้า ซ้อมย่อยในวันที่ 13-14 ส.ค. 66 ซ้อมใหญ่ในวันที่ 15 ส.ค. 66

งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-319111 ต่อ 10183 -10184


รับพระราชทานปริญญาบัตร

ปีการศึกษา 2563-2564

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีการประกาศและเกี่ยวข้องกับการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563-2564
ตารางฝึกซ้อมฯ
19 ก.ค. 2566

ตารางฝึกซ้อมวันที่ 13-15 สิงหาคม 2566 และตารางถ่ายภาพหมู่ รวมถึงรายละเอียดการเข้าฝึกซ้อม

อ่านรายละเอียด
การแต่งกายบัณฑิต
7 ส.ค. 2566

บัณฑิตชายและหญิง ในวันซ้อมใหญ่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 และรับพระราชทาน วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ต้องแต่งกายให้ถูกต้อง

อ่านรายละเอียด
การรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม และการส่งผลตรวจ ATK
10 ส.ค. 2566

การรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม และการส่งผลตรวจ ATK พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563-2564

อ่านรายละเอียด
10 ส.ค. 2566

ผังร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกภายในงานซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 13-15 สิงหาคม 2566 นี้

อ่านรายละเอียด
การจองภาพถ่ายบุคคล
10 ส.ค. 2566

รายละเอียดการจองภาพถ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพเดี่ยว) โดยจองได้ที่มหาวิทยาลัยภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านรายละเอียด
จุดจอดรถ รถรับส่ง มรภ.นครปฐม
10 ส.ค. 2566

รายละเอียดการจองภาพถ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพเดี่ยว) โดยจองได้ที่มหาวิทยาลัยภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านรายละเอียด
10 ส.ค. 2566

แผนผังมหาวิทยาลัย แจ้งจุดฝึกซ้อม กองอำนวยการ และ จุดถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

ดูขนาดใหญ่
10 ส.ค. 2566

จุดจอดรถและการเข้า-ออกพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ช่วงพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2566

อ่านรายละเอียด